Rol initiatiefnemer in de initiatieffase

De Wro schrijft voor dat de gemeente de kennisgeving van een ontwerpbesluit stuurt aan de instanties die bij het overleg zijn betrokken. Deze instanties, dus ook waterbeheerders, zijn zo altijd op de hoogte van de formele start van de bestemmingsplanprocedure. Ze weten dus ook dat zij zienswijzen kunnen indienen als ze vinden dat hun waterbelangen in het ontwerpbesluit onvoldoende zijn beschermd.

De Bro schrijft bovendien voor dat de gemeente de waterbeheerder zo vroeg mogelijk informeert, bij de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan betrekt en om specifieke watersysteemkennis vraagt. Het verslag van dit overleg noteren zij (bij grotere plannen) in een afsprakennotitie die zij bestuurlijk kunnen laten accorderen.