Bestemmingsplan

Wat is een bestemmingsplan?
Gemeenten zijn verplicht om voor hun hele grondgebied geldige bestemmingsplannen te maken. Daarmee leggen ze juridisch vast welke ruimtelijke functies in dat gebied mogelijk zijn. Een grondeigenaar/-gebruiker kan niet worden gedwongen om de in een bestemmingsplan aangegeven bestemmingen te realiseren.
Lees verder

Context
De Wro gebruikt beleidsinstrumenten en uitvoeringsinstrumenten. Het bestemmingsplan is een uitvoeringsinstrument, net zoals de beheersverordening en het projectbesluit. Bestemmingsplannen zijn bedoeld om ruimtelijke functies juridisch vast te leggen.
Lees verder

Financiën
Financiering van de watermaatregelen die in een bestemmingsplan zijn opgenomen kan op verschillende manieren: met een privaatrechtelijke overeenkomst, met een kostenverhaal, met een exploitatieplan, de gemeente kan zelf de watermaatregelen financieren, of de waterbeheerder kan watermaatregelen bekostigen, of subsidie verstrekken.
Lees verder

Compenseren
Het watertoetsproces is gericht op het maken van ruimtelijke plannen zonder negatieve effecten op het watersysteem, of zelfs voor verbetering van het watersysteem. Toch is dat niet altijd mogelijk en wegen andere belangen zwaarder. Dan komen mitigatie en compensatie aan de orde. Dit moet de initiatiefnemer in het ruimtelijk plan of besluit regelen.
Lees verder

bestemmingsplan2 Lees meer 1 Lees meer 2 Lees meer 3 Lees meer 4 Lees meer 5 Lees meer 6 Lees meer 7 Lees meer 8