Rollen van initiatiefnemer en waterbeheerder in het watertoetsproces van de beheersverordening

De gemeenteraad fungeert bij beheersverordeningen als initiatiefnemer. Het waterschap heeft in ieder geval de rol van adviserend waterbeheerder bij het vastleggen van de bestaande ruimtelijke situatie. Indien nodig kunnen ook de provincie en Rijkswaterstaat betrokken zijn. Als verantwoordelijke partij voor de riolering en het oppervlaktewater in het stedelijk gebied, heeft de gemeente dikwijls ook zelf een rol in het stedelijk waterbeheer. Zolang het stedelijk oppervlaktewaterbeheer nog niet is overgedragen aan waterschappen kan de gemeente in het watertoetsproces dus een dubbele rol hebben.