Rol waterbeheerder in de ideefase

De ideefase is geen officiële fase in het watertoetsproces en is evenmin een formeel onderdeel van de beheersverordeningsprocedure. In deze fase denkt de gemeente na over de keuze tussen het vastleggen van de bestaande situatie met behulp van de beheersverordening of een bestemmingsplan. De beheersverordening is een nieuw instrument sinds de invoering van de nieuwe Wro op 1 juli 2008. De waarde en de mogelijkheden ervan moeten in de praktijk nog blijken. Het kan voor de waterbeheerder echter zinvol zijn om mee te denken over de keuze tussen de beheersverordening of een ander uitvoeringsinstrument, omdat het mogelijk is dat hij juist ruimtelijke dynamiek wenst voor het realiseren van zijn waterbelangen. In dat geval moet de waterbeheerder er bij de gemeente op aandringen een bestemmingsplan te maken of een projectbesluit te nemen. Dat betekent dat het raadzaam is als hij zelfs al vóór deze fase contact legt met de gemeente en die contacten goed onderhoudt.

Om serieus mee te kunnen denken over de keuze voor een beheersverordening moet de waterbeheerder al in deze fase weten of het bestaande gebruik niet strijdig is met zijn waterbelangen.