Rol initiatiefnemer in de ideefase

De ideefase is geen officiële fase in het watertoetsproces en is evenmin een formeel onderdeel van de beheersverordeningsprocedure. In deze fase denkt de gemeente echter wel na over de keuze tussen het vastleggen van de bestaande situatie met behulp van de beheersverordening of een bestemmingsplan. De beheersverordening is een nieuw instrument sinds de invoering van de nieuwe Wro op 1 juli 2008. De waarde en de mogelijkheden ervan moeten in de praktijk nog blijken. Het kan voor de gemeente echter zinvol zijn om belanghebbenden (waaronder de waterbeheerder) vroegtijdig te betrekken bij de keuze voor de planvorm beheersverordening, omdat het mogelijk is dat belanghebbenden ruimtelijke dynamiek juist wensen voor het realiseren van hun sectorale (water)doelen.