Financiën

Omdat het bij een beheersverordening gaat om handhaven van de bestaande situatie is het niet te verwachten dat er kosten voor watermaatregelen aan de orde zijn. De beheersverordening is een nieuw instrument sinds de invoering van de nieuwe Wro op 1 juli 2008. Omdat er nog geen ervaring is met de beheersverordening is het lastig aan te geven of er in de praktijk niet toch situaties denkbaar zijn waarbij (kosten voor) watermaatregelen nodig zijn. Indien dat het geval is, kan financiering daarvan op dezelfde manier geschieden als bij bestemmingsplannen.