Wat is een beheersverordening?

Een beheersverordening is bedoeld om bestaande ruimtelijke functies juridisch vast te leggen in gebieden waar de gemeente geen ruimtelijke ontwikkelingen verwacht. Een beheersverordening vervangt in die situaties een bestemmingsplan. Er bestaat onderscheid tussen een beheersverordening in enge zin en in ruime zin. Een beheersverordening in enge zin staat alleen de feitelijk bestaande ruimtelijke functie toe. Een beheersverordening in ruime zin staat ook eventuele andere ruimtelijke functies toe die in het bestemmingsplan waren toegestaan, voordat de beheersverordening werd vastgesteld.

Een keer per tien jaar verlengen of herzien
De gemeente moet een beheersverordening eens in de tien jaar verlengen of herzien. Doen gemeenten dit niet, dan mogen zij op basis van de verouderde beheersverordening geen kosten berekenen voor het verlenen van bouwvergunningen. Net als bij een bestemmingplan moet de gemeente een beheersverordening ook ruimtelijk onderbouwen.

Nieuw instrument
De beheersverordening is een nieuw instrument. Het is bij amendement in de Wro gekomen om gemeenten een goedkoop en eenvoudig instrument te bieden om de bestaande situatie te regelen. Omdat het een nieuw instrument is moet de waarde en de mogelijkheden ervan in de praktijk nog blijken. De VNG heeft een handreiking (zie rechterkolom) opgesteld voor het maken van een beheersverordening.

Ruimtelijke ontwikkelingen in gebied van beheersverordening
Als de gemeente in het gebied van de beheersverordening toch ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk wil maken, kan zij de beheersverordening buiten toepassing verklaren of een nieuw bestemmingsplan vaststellen.