Volksgezondheid

Bij een ruimtelijke plan bespreekt de waterbeheerder onder andere de volksgezondheid. De tabel is bedoeld als checklist bij het beoordelen van kansen en risico’s van voorgestelde ruimtelijke in

Beoordeling van kansen en risico's

Volksgezondheid

Rekening houden met risico's van voedselrijk en warm water Houd bij locatiekeuzes en ontwerp rekening met de risico’s die eutroof of opwarmingsgevoelig water op kunnen leveren. Risico’s voor de volksgezondheid zijn bijvoorbeeld botulisme en blauwalgen. Aansluiting op grotere watersystemen en doorstroming kan deze risico’s beperken. Ook voldoende diepte, samenvoegen van kleine waterlopen tot één grote, of het aanbrengen van een fontein kunnen helpen.
Houd rekening met de risico’s (bijv. legionella) die ontstaan door achterblijvend onderhoud van waterpartijen, waterspeelplaatsen etc. Onderhoudsarme inrichting en voldoende doorstroming hebben de voorkeur.