Verdroging

Bij een ruimtelijk plan bespreekt de waterbeheerder onder andere de risico’s op verdroging. De tabel is bedoeld als checklist bij het beoordelen van kansen en risico’s van voorgestelde ruimtelijke ingrepen.

Checklist beoordelen van kansen en risico's
Verdroging
Beperking verharding Minder verhard oppervlak verbetert de infiltratie van water en kan leiden tot minder kweldruk.
Vasthouden en bergen Vasthouden van water in het gebied voorkomt verdroging. Gebruik seizoensberging in natte tijden als buffer voor droge tijden.