Riolering

Bij een ruimtelijke plan bespreekt de waterbeheerder onder andere de afwatering (riolering). De tabel is bedoeld als checklist bij het beoordelen van kansen en risico’s van voorgestelde ruimtelijke ingrepen.

Beoordeling van kansen en risico's
Riolering
Ruimte vrijhouden voor infiltratie van regenwater Zorg voor afkoppeling en voldoende ruimte voor infiltratie van schoon regenwater. Denk hierbij aan wadi’s of afkoppelen naar oppervlaktewater.
Ruimte voor zuivering Zorg voor voldoende ruimte voor zuiveringsvoorzieningen. Denk hierbij aan helofytenfilters en rioolwaterzuiveringsinstallaties.