Grondwaterkwaliteit

Bij een ruimtelijke plan bespreekt de waterbeheerder onder andere de grondwaterkwaliteit. De tabel is bedoeld als checklist bij het beoordelen van kansen en risico’s van voorgestelde ruimtelijke ingrepen.

Beoordeling van kansen en risico's
Grondwaterkwaliteit
Tegengaan van vervuiling van grondwater Probeer vervuilende functies op de minst schadelijke plaats te situeren. Met name in infiltratiegebieden van natuur en drinkwatervoorziening brengen ze grote schade aan. In gebieden met neergaande grondwaterstromen beïnvloedt vervuiling het grondwater sterk.