Bodemdaling

Bij een ruimtelijke plan bespreekt de waterbeheerder onder andere de bodemdaling. De tabel is bedoeld als checklist bij het beoordelen van kansen en risico’s van voorgestelde ruimtelijke ingrepen.

Beoordeling van kansen en risico's
Bodemdaling
Rekening houden met risico's van daling van de bodem bij laag water Probeer functies die een lager waterpeil vereisen (grotere drooglegging dan in de bestaande situatie) te voorkomen in zettingsgevoelige gebieden, zoals laagveengebieden. Houd in deze gebieden rekening met de inrichting en bouwwijze (bijvoorbeeld kruipruimteloos, waterbestendige kruipruimtes, drijvende funderingen).