Achteroever Wieringermeer

De proeftuin Achteroever Wieringermeer ligt in de kop van Noord-Holland. Aan de rand van het IJsselmeer werken én investeren Rijkswaterstaat, Deltares, Meromar Seafoods, Sportvisserij Nederland en Zilt Proefbedrijf samen aan nieuwe kansen op het gebied van waterbeheer, aquacultuur en tuinbouw.

Met subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Noord-Holland zoeken zij naar nieuwe verdienmodellen op het vlak van zoet én zilt water. Met focus op de teelt van vis en Chinese wolhandkrab, in combinatie met drijvende tuinbouw.

Achteroever

Van GFT-afval tot vis, krab en sla

Het doel van de experimenten in de proeftuin is om te komen tot een rendabele vorm van productieprocessen. Naast experimenten met de kweek van krab en vis gecombineerd met de teelt van sla op zoet water, kijken de partners naar de kansen voor de teelt van gewassen op zilt water, zoals dat in de Wieringermeer aanwezig is. Larven van Black Soldier Flies worden gekweekt op GFT-afval om in te zetten als duurzaam voedsel voor de vissen en de krabben. Het streven is om te komen tot een maximaal gebruik van water en grondstoffen. Om dit realiseren is een technisch productiesysteem ingericht waarin zoveel mogelijk natuurlijke processen worden toegepast.

Achteroever Wieringermeer wint Water Innovatieprijs 2016

De proeftuin Achteroever Wieringermeer heeft op 17 november 2016 de Waterinnovatieprijs gewonnen. De prijs in de categorie ‘Voldoende water’ werd uitgereikt tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen in Amersfoort. De Unie van Waterschappen reikt deze prijs ieder jaar uit aan innovatieve projecten die toepasbaar zijn op het gebied van waterveiligheid, schoon en voldoende water. Volgens het juryrapport is het project Achteroever Wieringermeer 'een duurzaam concept en interessant vanwege de intensieve publiek-private samenwerking en grote nationale en internationale betrokkenheid. Het is toekomstbestendig en getuigt van ondernemerschap.'

Een vertegenwoordiging van het project Achteroever Wieringermeer neemt de prijs in ontvangst

Vertegenwoordigers van het project Achteroever Wieringermeer nemen prijs in ontvangst.

De toekomst

Als deze productieprocessen technisch en economisch haalbaar blijken, dan biedt dit kansen voor het waterbeheer in het gebied. Bij een succesvolle afronding van de EFRO-pilot, die loopt tot maart 2020, zijn er diverse opschalingsmogelijkheden voor zowel de Wieringermeer en het IJsselmeergebied, als voor verziltingsgevoelige gebieden in de rest van Nederland én daarbuiten.

Samenwerkingspartners Achteroever Wieringermeer

In de proeftuin Achteroever Wieringermeer werken publieke en private partners samen. De partners in het EFRO-project zijn: Rijkswaterstaat, Deltares, Meromar Seafoods B.V., Sportvisserij Nederland en Zilt Proefbedrijf.

In het netwerk van publieke en private partijen om de proeftuin heen wordt meegedacht over de mogelijkheden voor opschaling. Hieraan wordt bijgedragen door Stichting AKWA, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincie Noord-Holland en gemeente Hollands Kroon.

Europa investeert in de toekomst

De proeftuin Achteroever Wieringermeer komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie en de provincie Noord-Holland.


Logo EFRO
NH3

De proeftuin Achteroever Wieringermeer komt mede tot stand met steun van het EFRO van de Europese Unie en de provincie Noord-Holland.

Wieringermeer bron: Mennobart van Eerden RWS