Ministerie van IenM en Klimaat

Binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM),voorheen Verkeer en Waterstaat, wordt veel aandacht besteed aan de mogelijke effecten van klimaatverandering voor water.

Dat gebeurt onder meer bij:

  • het Deltaprogramma
  • het nationale Adaptatieprogramma Ruimte en Klimaat
  • verdiepend onderzoek (Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat)
  • Innovatie (WINN)
  • Internationaal

uitgravenenophogen1