Klimaatscenario's

Klimaatscenario’s

Om de effecten van klimaatverandering op het waterbeheer te kunnen bepalen, werken waterbeheerders met klimaatscenario’s. Deze worden gemaakt door het KNMI. Het KNMI baseert zich daarbij op zijn beurt weer op informatie van het IPCC, het Intergovernmental panel on Climate Change.

scenariocoordinatie1