Klimaatbestendigheid Nederland Waterland

Klimaatbestendigheid Nederland waterland
Rijkswaterstaat doet sinds 2007-, samen met Deltares, onderzoek naar de klimaatbestendigheid van Nederland Waterland. Het doel van het project is om te verkennen in hoeverre het Nederlandse waterbeheer en –beleid klimaatbestendig is (fase 1), en voor de punten waarop dat niet het geval is te onderzoeken welke alternatieve strategieën mogelijk zijn die ertoe kunnen leiden dat het Nederlandse waterbeheer en –beleid wel klimaatbestendig wordt (fase 2).De eerste fase is begin 2008 afgerond.

Meer over het onderzoek vindt u bij resultaten fase 1.

troonredeslokjewater1