Onderwerpen

Wat betekent de klimaatverandering en hoe kunt u er zelf mee omgaan? Rijkswaterstaat heeft per aandachtsgebied een factsheet opgesteld waarin u antwoord krijgt op deze vragen. Na een inleiding op de klimaatverandering leest u meer over de consequenties van klimaatverandering voor land- en tuinbouw, natuur, scheepvaart, waterbodems, watertekorten, veiligheid in het rivierengebied, zwemwaterkwaliteit, mariene milieu, toetsing, waterveiligheid in de 21e eeuw en waterbeheer in de 21e eeuw.

wateralsverbindendefactor1