Klimaat

Inleiding
Het onderwerp 'klimaat' staat enorm in de belangstelling, ook in het waterbeheer. Dat is niet voor niets. Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben voor het waterbeheer in Nederland. Vandaar dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) veel aandacht besteedt aan ‘De klimaatbestendigheid van Nederland Waterland’. Er is een onderzoeksprogramma opgezet waarin antwoord wordt gegeven op zowel de vragen van Rijkswaterstaat als beheerder van het Hoofdwatersysteem als de beleidsvragen van het directoraat-generaal Water (DG-Water ).

De resultaten van dit klimaatprogramma zijn bovendien interessant voor waterbeheerders buiten het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Op deze website zijn de resultaten te vinden. Daarnaast worden links gelegd naar andere bronnen van informatie die waterbeheerders kunnen gebruiken om hun watersystemen klimaatbestendig is maken.

De waterbeheerder centraal
Op deze website staat de waterbeheerder centraal. Waterbeheerders kunnen er gebruik van maken voor zowel operationele vragen voor de korte termijn als meer beleidsmatige vragen voor de lange termijn. Deze website geeft onder meer antwoorden op vragen als:

  • Hoe erg moet klimaatverandering worden voordat ik een ander beheer moet gaan voeren?
  • Ik moet mijn sluisdeuren vervangen, Moet ik gezien de klimaatverandering nu een ander type deur kiezen?
  • Wat zijn de effecten van klimaatverandering voor onze gerbuikers, bijvoorbeeld de scheepvaart en de landbouw?
  • Welk klimaatscenario moet ik voor bepaalde vraagstukken gebruiken?

Op deze website
In de linkerkolom vindt u eerst meer informatie over feiten en fictie rond klimaatverandering. U leest verder wat Rijkswaterstaat met dit thema doet, onder meer in het project ‘De Klimaatbestendigheid van Nederland Waterland’. Daarnaast kunt u informatie vinden over klimaatscenario’s en over de manier waarop deze het best kunnen worden toegepast in het waterbeheer. Ook kunt u nieuws bekijken of u laten inspireren door informatie over klimaatbestendigheid.

In de rechterkolom vindt u per onderdeel eventuele te downloaden brochures en documenten.
Tot slot zijn er allerlei handige links te vinden naar andere websites. Onder meer naar het KNMI voor meer informatie over klimaatscenario’s en naar ‘Klimaat voor Ruimte’ en ‘Kennis voor Klimaat’ voor de laatste onderzoeksresultaten.

benodigdeverandering1