Projecten Zuidwestelijke Delta

In 2019 is in de eerste tranche het project ‘herstel van beperkt tij in de Grevelingen’ opgenomen. In de tweede tranche is een besluit genomen over de meerkosten.

  • Herstel van beperkt getij in de Grevelingen
    In 1971 werd de Grevelingen afgesloten van de Noordzee door de Brouwersdam. Een belangrijke mijlpaal voor de Deltawerken. Maar het verdwijnen van eb en vloed heeft ook geleid tot ‘dode bodems’ in delen van het meer waar de leefcondities voor bodemdieren onvoldoende zijn. Door een doorlaatmiddel te maken in de Brouwersdam kan meer zuurstofrijk water uit de Noordzee naar binnen stromen en komt meer menging tussen de verschillende waterlagen. Het bodemleven krijgt zo een flinke impuls. Daar profiteren zeehonden, vogels en vissen weer van. Zo zorgt het terugbrengen van beperkt getij voor een verbetering van de waterkwaliteit en daarmee een verbetering van de natuur en de biodiversiteit van het meer.
    Lees meer over dit project in het informatieblad (pdf, 183 kB)  en via de projectwebsite.
  • Zandsuppletie Roggenplaat
    Door de aanleg van de Oosterscheldekering eind jaren tachtig is de stroming van het water minder sterk waardoor er geen natuurlijke opbouw meer is van zandplaten. Daardoor wordt de voor de natuur zo belangrijke Roggenplaat steeds lager en kleiner. Om de vogels en zeehonden een handje te helpen wordt er daarom in 2019 1,3 miljoen kuub zand teruggebracht op de Roggenplaat. Lees meer over dit project in het informatieblad.