Projecten IJsselmeergebied

In de tweede tranche zijn de volgende projecten opgenomen:

  • Wieringerhoek
    Na de bouw van de Afsluitdijk veranderde de Zuiderzee in het grootste aaneengesloten zoetwatergebied van West-Europa. De abrupte overgangen tussen zoet en zout en land en water zijn een aanslag op het ecosysteem, zeker bij Den Oever en langs de Wieringermeerpolder. In de Wieringerhoek liggen veel kansen voor natuurlijkere overgangen tussen land en water, en tussen zoet en zout. Hierdoor ontstaat een diverser leefgebied met meer voedsel waardoor de biodiversiteit toeneemt. Lees meer over dit project in het informatieblad (pdf, 207 kB) .
  • Oostvaardersoevers
    Het Markermeer is ooit ontworpen en aangelegd voor inpoldering, maar dat is nooit gebeurd. Door de inrichting kan het Markermeer weinig planten en dieren voeden, is de biodiversiteit gering en is het ecosysteem gevoelig voor verstoring. Door de aanleg van natte verbindingen naar de Oostvaardersplassen en de Lepelaarsplassen krijgt het Markermeer er in één klap een groot voedselrijk ondiepwatergebied bij. We onderzoeken als eerste hoe we het Markermeer met deze plassen kunnen verbinden. Lees meer over dit project in het informatieblad (pdf, 235 kB)  en via de projectwebsite.