Projecten Grote Rivieren

In de tweede tranche zijn de volgende projecten opgenomen:

  • Vergroten dynamisch riviermilieu
    De grote rivieren zijn belangrijk voor scheepvaart en de afvoer van overtollig water. De mens heeft de rivieren daar optimaal op aangepast. Als gevolg daarvan is de natuurlijke dynamiek van het riviersysteem grotendeels verdwenen. We onderzoeken welke maatregelen minimaal nodig zijn om de natuur en ecologische waterkwaliteit in zowel de Rijntakken als de Maas toekomstbestendig te maken. Door investeringen in de ecologische waterkwaliteit krijgt ook ander gebruik op en om de rivieren een boost. Denk aan een veilige woonomgeving, recreatiemogelijkheden en economische ontwikkelingen. Als eerste stap worden PAGW-doelen gerealiseerd als onderdeel van HWBP-projecten ‘Dijkverlegging Paddenpol’ en ‘Meanderende Maas’. Lees meer over dit project in het informatieblad (pdf, 205 kB) .