Waar doen we dat?

De eerste projecten

Niet alle projecten kunnen tegelijk en meteen worden uitgevoerd. Dat is praktisch niet uitvoerbaar en ecologisch gezien niet zinvol. Van ieder project leren we meer over de effecten van maatregelen op het ecologisch functioneren van onze grote wateren. Die opgedane kennis is essentieel voor volgende projecten. Ook daarom werken we met een gefaseerde planning.

De benodigde projecten zijn onderscheiden op de urgentie voor ecologie en natuur, de mogelijkheid om mee te koppelen met projecten voor waterveiligheid en klimaatadaptatie en de relevantie voor economische ontwikkeling. Uit de verkenning blijkt dat de ecologische problematiek in de Grevelingen en de Eems-Dollard het urgentst is. In 2019 zijn in de eerste tranche projecten in de Zuidwestelijke delta en in Eems-Dollard opgenomen.

De doorlooptijd verschilt per project. Terwijl de eerste projecten van start zijn gegaan, bereidde het programmateam PAGW  gelijktijdig de tweede tranche met projecten voor. In november 2019 hebben de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten welke projecten in de tweede tranche uitgevoerd gaan worden. Voor een aantal van deze projecten is inmiddels een startbeslissing genomen. De komende jaren worden voor nog meer projecten haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Hierbij worden regionale overheden en maatschappelijke organisaties nauw betrokken.

Het totale maatregelenpakket voor de grote wateren bestaat uit 33 projecten en liggen verspreid over vier gebieden:

  1. Zuidwestelijke Delta,
  2. IJsselmeergebied,
  3. De Waddenzee en Eems-Dollard
  4. Grote Rivieren.