Maatregelbladen PAGW

De maatregelen die binnen de verschillende projecten van de PAGW worden genomen, zijn onder te verdelen in een aantal typen maatregelen. In onderstaande maatregelbladen vindt u een beschrijving van de volgende typen maatregelen: