Voorjaarsbijeenkomst 18/19-4-2011 Noorderzijlvest met excursie en overnachting

De voorjaarsbijeenkomst van 2011 wordt gehouden op 18 en 19 april in Groningen.

We beginnen de 18e 's middags met een excursie op het Lauwersmeer, eten en overnachten in de stad Groningen en op 19 april wordt vanaf 10 uur een lezingendag gehouden. Gastheer is Waterschap Noorderzijlvest in (er gaat niets boven) Groningen! De platformdag en de excursie worden aangeboden door Noorderzijlvest, het diner en de overnachting worden centraal georganiseerd maar zijn wel op eigen kosten.

UITNODIGING EXCURSIE EN PLATFORMDAG VAN HET PLATFORM ECOLOGISCH HERSTEL MEREN 18-19 APRIL 2011 LAUWERSMEER/STAD GRONINGEN

Aanmelding excursie VOOR 11 maart ivm reservering hotel NB!! Bij annulering NA 11 april worden de kosten voor hotel in rekening gebracht tenzij vervanging geregeld kan worden. Aanmelding platformdag uiterlijk 5 april 2011, vol is vol!

Programma in vogelvlucht

 • Maandag 18 april 15.00-17.00 uur: excursie Lauwersmeer
 • Diner: in Groningen stad
 • Overnachting: Martini hotel Groningen Gedempte Zuiderdiep 8, 9711 HG Groningen
 • Dinsdag 19 april 10-16 uur: Platformdag waterschap Noorderzijlvest Stedumermaar 1, Groningen

Excursie maandag 18 april 2011: Lauwersmeer olv Jeroen Huisman ws Noorderzijlvest

 • 14.15 uur OV reizigers verzamelen op Transferium Kardinge Groningen vertrek per bus naar het Lauwersmeer
 • 17.00 uur einde excursie, vertrek naar Martinihotel Gedempte Zuiderdiep 8, 9711 HG Groningen
 • 18.30uur Diner in stad Groningen

Overnachting in Groningen Martinihotel Gedempte Zuiderdiep 8, 9711 HG Groningen

Dinsdag 19 april vanaf XXXX uur Ontbijt daarna vertrek richting Waterschapshuis Stedumermaar 1, Groningen

Kostenplaatje voor de deelnemers aan de excursie en overnachting*

 • Bus en boot: op kosten van ws Noorderzijlvest
 • Diner: ter plekke eigen kosten
 • Overnachting + ontbijt 1 persoons: 77,25 €*
 • Overnachting + ontbijt 2 persoons: 42,25 €*

* wordt waarschijnlijk minder vanwege groepsarrangement, afhankelijk van grootte van de groep

Ter plekke contact te voldoen in het restaurant en het hotel. Indien dit niet mogelijk is en je liever een rekening krijgt voor de excursie kan dat geregeld worden.

Dinsdag 19 april 2011 Platform Ecologisch Herstel Meren

Gastheer: W aterschap Noorderzijlvest

Stedumermaar 1, Groningen


10.00 uur Opening door Guido Waajen voorzitter platform

10.05-10.30 uur Watersysteemanalyse Paterswoldsemeer, toestand, werking en potenties. Steven Verbeek waterschap Noorderzijlvest

10.30- 11.00 uur Lauwersmeer, ‘de zwakste schakel u kunt gaan'. Jeroen Huisman waterschap Noorderzijlvest.

11.00- 11.30 uur Koffie met foto's excursie

11.30- 12.00 uur Trends in de Friese Boezem: chemie en ecologie. Roelof Veeningen Wetterskip Fryslan

12.00-12.30 uur "Natuurvriendelijke oevers, succes- en faalfactoren. Wat weten we over het belang van standplaatsfactoren en over effectiviteit voor water- en natuurbeheer?" aanbieding boekje Susan Sollie TAUW

12.30-14.00 uur Lunch met foto's excursie en vijveroordeel

14.00- 15.20 uur Doe je eigen vergunningstoets: Ecologische KRW-toetsing bij RWS en Waterschap. Inleiding: Marcel en Victor VAN DEN BERG (RWS Waterdienst en waterschap Brabantse Delta) gevolgd door workshop: doe je eigen vergunningstoets

15.20-16.00 uur Rondje projecten Guido Waajen vz PEHM