Vooraankondiging voorjaarsbijéénkomst

Op 1 en 2 juni 2015 vindt de voorjaarsbijeenkomst plaats van het Platform Ecologisch Herstel Meren en Plassen. De hoofdlijnen van het programma zijn als volgt:

Maandag 1 juni 2015 (15.00 - 18.00 uur)

Excursie in Alde Feanen (Friesland);

  • toelichting om 15.00 uur,
  • veldbezoek 15.30-18.00 uur.

Diner en overnachtingsmogelijkheid in Watersporthostel Oer 't Hout,
Raadhuisstraat 18, 9001 AG Grou (Opgave voor de excursie is niet meer mogelijk).

Dinsdag 2 juni 2015 (10.00 uur - 16.30 uur)

Platformbijeenkomst bij Wetterskip Fryslân,
Gebouw Crystalic, François Haverschmidtwei 2, 8914 BC Leeuwarden

Het thema van de dag is 'Watersysteemanalyse'. In de middag worden er twee workshops gegeven aan de hand van twee concrete casussen.

Op het programma staan onder andere

  • Haalbare KRW doelen,
  • Water mozaïek,
  • Ecologische sleutelfactor 4 en sleutelfactor 8.