Vooraankondiging buitenlandexcursie 2012

Reserveer alvast in je agenda: 20 t/m 24 juni 2012! Op deze data vindt de vijfde buitenlandse excursie van het Platform Ecologische Herstel Meren plaats. Een jubileum, dus nog specialer dan normaal. De bestemming is het Peenedal in Duitsland, in de buurt van Greifswald in het Vorpommersches Flachland.

In het Peenedal liggen verschillende nationale natte natuurgebieden, waaronder petgaten die verlanden en ondergelopen polders. De Nederlander Kees Vegelin verricht onderzoek in deze gebieden. Hij weet ons de mooiste plekken in het Peenedal te tonen (zoals we al ervaren hebben) en kan er veel over vertellen. Tijdens de excursie zullen we hem ook helpen bij zijn onderzoek naar het begrijpen van deze watersystemen; we gaan namelijk zelf meten en inventariseren. Naast dit werk is er natuurlijk voldoende tijd om met vakgenoten kennis uit te wisselen.

In december zullen we het programma rond hebben en daarna kan iedereen zich aanmelden. Via verschillende kanalen zullen we hierover communiceren. We rekenen op jullie komst!

Namens het organiserende team, Edwin van der Pouw Kraan.