Volgende platformdag 25 maart 2010 bij Deltares Utrecht

Aanmeldingen zijn welkom bij het secretariaat onder vermelding van lunch vegetarisch ja/nee

Programma Platform Ecologisch Herstel Meren

Donderdag 25 maart 2010

Thema: Diffuse nutriëntenbelasting en de goede ecologische toestand

gastheer Deltares Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht route http://www.deltares.nl/nl/contact

10.00-10.05 uur: Opening door Guido Waajen, voorzitter PEHM
10.05-10.35 uur: 5e eutrofieringsenquete, wat is er gaande in het water?

Roelf Pot, Onderzoek- en adviesbureau Roelf Pot

10.35-11.05 uur: Monitoring Stroomgebieden: sturen en meten van de oppervlaktewaterkwaliteit

Dorothée van Tol-Leenders, Alterra
 11.05-11.45 uur: Pauze
 11.45-12.30 uur: Landbouw, de sleutel tot ecologisch herstel? Ex-ante evaluatie landbouw en KRW Erwin van Boekel & Frank van der Bolt, Wageningen Universiteit

Reactie door Gé van de Eertweg: Wat betekent de ex-ante in de praktijk? 
12.30-14.00 uur: Lunch met bezoek aan botanische tuin, Harm Duel, Deltares

14.00-14.30 uur: Interne belasting met nutrienten: een kwestie van tijd, of niet?

Leonard Osté, Deltares
 14.30-15.00 uur Spelen watervogels een rol in de P belasting van meren?

Winnie Rip, Waternet en Sebastiaan Schep Witteveen&Bos mede namens: NIOO (Marcel Klaassen; Steffen Hahn)
 15.00-16.00 uur: Rondje projecten, oa buitenlandexcursie
 16.00 uur: Borrel

Volgende klankbordgroepvergadering 15 sept 2 uur STOWA Amersfoort

Volgende PEHM dag donderdag 4 november WS Hollandse Delta Ridderkerk