Platformbijeenkomst 4 oktober 2007

De volgende platformdag vindt plaats op donderdag 4 oktober 2007 bij Waterschap Brabantse Delta. Deze dag wordt samen met het vissennetwerk georganiseerd.

Indeling

PROGRAMMA 4 oktober 2007 Platformdag Ecologisch Herstel Meren samen met Vissennetwerk

Locatie: Bouvigne Paradijs, Bouvignelaan 3 4836AA Breda

tijd

Vissennetwerk

Platform meren

9.45-10.00 uur

Ontvangst met koffie/thee

10.00-10.15 uur

Opening; historie van de snoekbaars en ecologisch herstel (Bert Zoetemeyer en Eddy Lammens)

10.15-11.45 uur

Ecologisch profiel van de snoekbaars en stand van zaken migratie­onderzoek in de Benedenrivieren

(Toine Aarts, Sportvisserij Nederland)

10.45-11.00 uur

discussie

11.00-11.30 uur

koffie

11.30-12.00 uur

Ecologisch herstel van meren en plassen en de gevolgen voor de snoekbaars

(Eddy Lammens, RWS waterdienst)

Maatregelenplan herstel vennen, wielen, meanders ten behoeve van integrale gebiedsanalyses in West Brabant.

Herman van Dam (Adviseur Water en Natuur) en Korine Hengst (Waterschap Brabantse Delta)

12.00-12.30 uur

Ecologisch herstel van meren en plassen en de gevolgen voor de beroepsvisserij op snoekbaars

(Atze Bajema, beroepsvisser in Friesland)

Dragen begroeide oeverzones bij aan een verbetering van de waterkwaliteit in ondiepe meren? (Susan Sollie Tauw)

12.30-14.00 uur

meeneemlunch en excursie vistrap (Guido Waajen, WS Brabantse Delta)

14.00-14.30 uur

Ecologisch herstel van meren en plassen en de gevolgen voor de sportvisserij op snoekbaars

(Marco Kraal, Sportvisserij Nederland)

Mogelijke veranderingen van kritische nutrientconcentraties voor het behoud of herstel van ondergedoken waterplanten bij veranderend klimaat. (Sarian Kosten WU)

14.30-15.00 uur

Workshop: Ecologisch herstel van meren en plassen: snoek of snoekbaars? (Eddy Lammens en Bert Zoetemeyer)

Onderzoek bestrijdingsmethodes cyanobacterien. (Miquel Lurling WU)

15.00-15.15 uur

Roadmap naar helder water (Harry Hosper RWS waterdienst)

15.15-15.30 uur

terugkoppeling workshop snoek of snoekbaars?? (Toine Aarts)

15.30 uur

rondje projecten: wie wil krijgt de gelegenheid kot iets te vertellen over lopende/toekomstige projecten (max 5 min pp)

Van 16.15-17.30 uur

workshop ‘Koken met snoekbaars’ en borrel (Marco, Eddy, Bert & Toine)

Aanmelding graag voor 26 september in verband met bespreking lunch. Aanmelden ovv vegetarisch/niet vegetarisch bij marianne.greijdanus@rws.nl.


programma 4 oktober