Nieuws augustus 2008

Beste meermensen,

Op 30 oktober as zijn we als platform te gast bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Edam, noteer het alvast in je agenda, suggesties voor lezingen zijn van harte welkom, graag voor 3 september naar het secretariaat.

Daarnaast aandacht gevraagd voor onderstaand bericht en bijlagen van Ramesh Gulati

Hierbij een publicatie van Gulati et al. voor alle leden van het Platform. Limnologica Vol. 38/3-4 is gewijd aan Dr. Jurgen Benndorf en verschijnt over enkele weken. Daarnaast nog een publicatie van Limnologica met Van Donk als lead author.

pdf's artikelen bij nieuws augustus '08