Najaarsbijeenkomst PEHM 1 nov 2012

Bij dezen wil ik jullie namens de klankbordgroep van harte uitnodigen bij de najaarsbijeenkomst van het Platform Ecologisch Herstel Meren op 1 nov as bij Hoogheemraadschap Rijnland te Leiden. Het onderwerp is Ecologie en communicatie; hoe leg je als ecoloog je project uit aan het bestuur/de omgeving?

Programma najaarsbijeenkomst Platform Ecologisch Herstel Meren

dd 1 nov 2012 bij Hoogheemraadschap Rijnland
Rijnlandshuis, Archimedesweg 1, 2333 CM te Leiden

NB kom met de trein, je kunt hier niet parkeren!!!

Thema ecologie en communicatie

tijd

onderwerp

spreker

organisatie

09.30

Inloop koffie/thee

10.00

Opening & mededelingen

Guido Waajen

10.05

Ecologie en communicatie: Zo doen we dat bij Rijnland!

Hans Schouffoer

Bestuur Hoogheemraadschap van Rijnland

10.20

Praten over beestjes: communiceren in het social media tijdperk.

Mario Kortman

Waternet

10.45

Koffiepauze met foto's excursie

11.15

Recreatieve overlast van waterplanten vraagt goed vaarmanschap van de overheid.

Nienke van Berkum

Marcel van den Berg

RWS IJsselmeergebied

RWS Waterdienst

11.35

Hoe heb je het communicatief voor elkaar gekregen: leerpunten Bergse plas Kralingse plas Weegje

Jack Hemelraad

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

11.55

"Evolutie van de kennis, de boodschap en de Brownse Beweging ": case Reeuwijkse Plassen

Bruce Michielsen

Hoogheemraadschap van Rijnland

12.15

Dinoflagellaten in Zeeland; hoe een dode hond tot een calamiteit leidde

Yvonne van Scheppingen

Waterschap Scheldestromen

12.35

Lunch met foto's excursie

Rijnland

14.00

Communicatie over de KRW: laat de feiten spreken!

Frank van Gaalen

Planbureau voor de Leefomgeving

14.30

Hoe leg je complexe biologische onderwerpen uit aan belangenpartijen en bestuurders? De ervaringen van PSI-connect

Adriaan Slob

TNO

15.00

Thee/koffie vragen en discussiepunten indienen

15.15

Plenaire discussie

Adriaan Slob TNO, Mario Kortman Waternet, Sonja vd Arend TU Delft, Frank van Gaalen PBL

15.45

Rondje projecten

Guido Waajen

16.00

Borrel