Lezingen symposium Clearing Lakes Revisited beschikbaar

Clearing Lakes Revisited, geslaagd afscheidssymposium Harry Hosper.

Op 1 december 2011 is ter gelegenheid van het afscheid van Harry Hosper, een van de grondleggers van het Platform Ecologisch Herstel Meren een afscheidssymposium gehouden getiteld Clearing Lakes Revisited. Verschillende sprekers uit binnen en buitenland gaven de stand van zaken in hun beheersgebied op het gebied van ecologisch herstel meren weer. De rol die Harry Hosper daarbij gespeeld had kwam bij alle sprekers duidelijk naar voren. Ook in het platform heeft Harry een belangrijke rol gespeeld, als mede initiator ervan en als trekker van de subgroep "Routekaart heldere wateren". Vanuit het platform werd hem een erelidmaatschap aangeboden en gratis deelname aan de buitenlandexcursie van 2012 naar Oost-Duitsland.

Ga naar de lezingen van de dag.