Lezingen 250310 Deltares Utrecht

Programma PEHM 25 maart 2010

Diffuse nutriëntenbelasting en de goede ecologische toestand

10.00-10.05 uur: Opening door Guido Waajen, voorzitter PEHM
 
10.05-10.35 uur: 5e eutrofiëringsenquête, wat is er gaande in het water?

Roelf Pot, Onderzoek- en adviesbureau Roelf Pot
 
10.35-11.05 uur: Monitoring Stroomgebieden: sturen en meten van de oppervlaktewaterkwaliteit

Dorothée van Tol-Leenders, Alterra
 
11.05-11.45 uur: Pauze
 
11.45-12.30 uur: Landbouw, de sleutel tot ecologisch herstel? Ex-ante evaluatie landbouw en KRW, Erwin van Boekel & Frank van der Bolt, Wageningen Universiteit

Reactie door Gé van de Eertweg: Wat betekent de ex-ante in de praktijk?
 
12.30-14.00 uur: Lunch met bezoek aan botanische tuin, Harm Duel, Deltares
 
14.00-14.30 uur: Interne belasting met nutriënten: een kwestie van tijd, of niet?

Leonard Osté, Deltares
 
14.30-15.00 uur Spelen watervogels een rol in de P belasting van meren?

Winnie Rip, Waternet en Sebastiaan Schep Witteveen & Bos mede namens: NIOO (Marcel Klaassen; Steffen Hahn) 
 
15.00-16.00 uur: Rondje projecten, onder meer buitenlandexcursie
 
16.00 uur: Borrel