Lezingen PEHM 020409 Reeuwijk

Programma 1 & 2 april Platform Ecologisch Herstel Meren Reeuwijk

1 april Excursie

Boottocht over Reeuwijkse plassen olv John van Gemeren (gids, eco hydroloog) van de Watersnip

Diner

Discussie over praktijkervaringennav lezing Procedures en beleid versus voortgang en realisatie Mark Hensen (namens Waterschap Brabantse Delta)

2 april Platformdag

10.00 uur Opening door Guido Waajen voorzitter platform

10.05-10.30 uur Uitvoeringsprogramma KRWReeuwijkse plassen, RenierKoenraadt (Oranjewoud) en BruceMichielsen (Waternet)

10.30- 11.00 uur Resultaten proef cyanobestrijdingRauwbrakenMiquelLurling (Wageningen Universiteit)

11.00- 11.30 uur Koffie met foto’s excursie

11.30-12.00 uur KRWvegetatiemonitoring; representativiteit en aggregatie, Rob vdHaterd (bureau Waardenburg), mmv Dille Wielakker en Gerard ter Heerdt

12.00-12.30 uur Tien jaar waterplantenonderzoek in uiterwaardplassen langs de Rijn: wat kunnen we hiervan leren? Gerben van Geest (Deltares)

12.30-14.00 uur lunch met foto’s excursie

14.00-14.30 uur Belastingaanpaknutriënten, Sebastiaan Schep Witteveen en Bos

14.30-15.30 uur Hoe werken de KRW-nutriëntnormen in de praktijk?(anders!...), Joop van der Does en Maarten Ouboter (Waternet)

15.30-16.00 uur rondje projecten (Els De Roeck Pondscape, Harry HosperLARRA, Lowie van Liere otters)