Belangstellingsinventarisatie 3e buitenlandexcursie

Inventarisatie belangstelling 3e buitenland-excursie van het platform.

Na de zeer geslaagde excursies van 2004 naar de Broads en 2006 naar Duitsland hebben we ons gebogen over de mogelijkheden voor een vogende excursie in 2008.

Gelet op de mogelijkheden (geschikte contacten, voldoende te zien) is het voorstel naar Denemarken te gaan en wel naar Aarhus/Silkeborg en omgeving. Het is wel tamelijk ver en daarom zouden we dan op woensdag in plaats van donderdag moeten vertrekken.

Een globaal programma zou kunnen zijn:

woensdag: 19h vertrek nachttrein naar Aarhus vanuit Utrecht

donderdag: 9h aankomst Aarhus, symposium.

vrijdag: veldbezoeken (opties: meerherstel, wetlandherstel, projecten bij boeren)

zaterdagmorgen: vertrek naar Hamburg

zaterdagmiddag- en avond: cultuur in Hamburg

zondag: terug met de trein.

we moeten nog zoeken naar verblijfsmogelijkheden,maar door de dag extra en doordat Denemarken vrij duur is zullen de kosten wel hoger worden dan de €300 naar Duitsland schatting tussen 400 en 550 €.

Onze vragen:

- is er belangstelling voor een een excursie naar DK?

- zo ja, vormen dan de dag extra en de hogere kosten een probleem?

Graag reacties naar het secretariaat of op de platformdag

het organisatiecomité

Paul Boers

Ellis Penning

Guido Waaijen