10 april veilig zwemmen cyanobacterien

10 april: Bijeenkomst veilig zwemmen

De ochtend is alleen toegankelijk voor waterbeheerders en provincies. De middag is vrij toegankelijk.

Bijeenkomst over Veilig zwemmen: cyanobacteriën in zwemwateren. In de ochtend staat centraal: hoe te handelen als cyanobacteriën zich voor doen? Een voorstel voor een nieuw protocol om te komen tot een waarschuwing voor zwemmers dan wel een verbod wordt toegelicht. In de middag wordt ingezoomd op maatregelen ter bestrijding van cyanobacteriën. Diverse maatregelen komen regelmatig in het nieuws, zoals ultrasone geluidsgolven, het toedienen van kleiballen, uitzetten van driehoeksmosselen, phoslock. Een overzicht van de kennis die beschikbaar is over de werking en effectiviteit wordt gepresenteerd.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door het sturen van een mail naar gerssen@stowa.nl
Vermelden bij welke gedeelten van de dag u aanwezig wilt zijn en of u gebruik wilt maken van de lunch.

Ochtend alleen voor waterbeheerders en provincies:

09.45 uur Inloop met koffie

10.00 uur Welkom Imke Leenen, Grontmij

10.10 uur Toelichten doel en opzet bijeenkomt Imke Leenen, Grontmij

10.30 uur Voorstel voor nieuw blauwalgenprotocol Jasper Stroom, HH van Rijnland

10.50 uur Uitkomsten enquête over nieuw protocol Ron van de Oost, Waternet

11.10 uur Koffie pauze

11.25 uur Discussie over protocol olv Imke Leenen, Grontmij

11.55 uur Samenvatting en afsluiten ochtendprogramma Hans Ruiter, RWS Waterdienst

12.00 uur Lunchpauze

Middagprogramma (toegankelijk voor iedereen):

13.30 uur Welkom

13.45 uur Maatregelen ter bestrijding van Blauwalgen; genoeg keus, beperkt resultaat. Edwin Kardinaal, DHV

14.15 uur Feiten en fictie over beheersmaatregelen vanuit een wetenschappelijk perspectief Miquel Lurling, WUR

15.00 uur Theepauze

15.30 uur Beheersmaatregelen bij WS Brabantse Delta Guido Waajen,

WS Brabantse Delta

16.00 uur Samenvatting en afsluiting

16.10 uur Einde Bijeenkomst