Lezingen bijeenkomsten

Het Platform Ecologisch Herstel Meren organiseert tweemaal per jaar een platformdag. Lezingen die op deze dagen gehouden worden zijn hier in te zien. Vraag bij gebruik van de lezing toestemming aan de auteur.