Uittrek van schieraal

Schieralen (volwassen palingen) trekken tussen september en januari vanuit de polders naar open zee om zich voort te planten in de Sargassozee, zo’n 5000 km naar de Cariben.

Om te onderzoeken of ze vanuit de polders ongehinderd naar zee kunnen zwemmen en volgens welke routes ze dit doen, zijn verschillende groepen schieralen voorzien van een zender die geluidspulsen uitzendt (VEMCO).

Foto Ben Griffioen - Wageningen Marine Research
Aal. Foto Erwin Winter - Wageningen Marine Research

Voor het opvangen van deze pulsen zijn 65 ontvangers verspreid over het onderzoeksgebied geplaatst, onder meer bij gemalen en sluizen. Ze registreren wanneer zo’n gezenderde aal voorbij komt. Zo kan de reis van de individuele vissen gevolgd worden. Het onderzoek loopt van oktober 2017 tot april 2018. De resultaten worden in het januari 2019 gepubliceerd.

Overzicht van onderzoeklocaties uittrek schieraal
Overzicht van onderzoeklocaties uittrek schieraal 2017-2018