Ecologische Verbindingszone

Voor trekvis, zoals paling, driedoornige stekelbaars en spiering, is het migreren tussen de zee en het zoete binnenwater cruciaal voor overleving. Ook standvissen, die wel hun hele leven in binnenwater blijven, hebben vispassages nodig om te migreren tussen paai-, opgroei- en overwinteringsgebieden. Deze worden namelijk veelal van elkaar gescheiden door sluizen en gemalen. De afgelopen jaren zijn door Rijkswaterstaat en partner- waterbeheerders in en om de rijkswateren veel maatregelen getroffen om migratiemogelijkheden voor vissen te verbeteren. Daarbij zijn tientallen vispassages aangelegd bij schutsluizen en gemalen. Ook werden gemalen voorzien van visvriendelijke pompen. Hiermee werken de waterbeheerders samen aan een gezonde visstand en goede waterkwaliteit, wat bijdraagt aan een schone, groene, prettige én vooral duurzame leefomgeving. Rijkswaterstaat en de andere waterbeheerders zijn immers ook verantwoordelijk voor een gezonde en evenwichtige visstand. Vanaf 2017 vindt een uitgebreid monitoringsprogramma vismigratie plaats rondom het Noordzeekanaal.

Vismigratie rondom het Noordzeekanaal

Uitgeschreven tekst (txt, 4.2 kB)

Onderzoeksmethoden en eerste resultaten vismigratie Noordzeekanaal

Een uniek kijkje in het leven op de bodem van het Noordzeekanaal