Checklist Droogte en Vis

Sinds de warme droge zomer van 2018 staat de droogteproblematiek bij veel waterbeheerders weer prominent op de agenda. Door het gebrek aan neerslag en onvoldoende aanvoer van water ontstonden op veel plaatsen watertekorten. Daarnaast waren niet alle waterbeheerders voldoende voorbereid op droogte calamiteiten, waardoor effectief ingrijpen niet altijd mogelijk was. Vissen hadden het hierdoor vaak zwaar te verduren.

Oproep

Het document “Checklist Droogte en vis” is gericht aan waterbeheerders om samen met betrokken personen aan de slag te gaan met het opstellen van een checklist droogte en vis. Daarnaast bevat het een voorstel voor de verschillende onderdelen die hierin kunnen worden opgenomen. Vanwege regionale verschillen in problematiek en interne organisatie kan de checklist het best op beheergebiedsniveau worden uitgewerkt.

Het document is een hulpmiddel voor het opstellen van een dergelijke lijst. Het gaat hier vooral om het paraat hebben van een volledige checklist over rolhouders en taken die kunnen er voor zorgen dat vissen niet ten prooi vallen aan droogte.