Lezingen PEHM 3-11-09 Zwolle thema Blauwalgen

Planning

Onderwerp

Door

Opening

Guido Waajen, voorzitter PEHM

Introductie Waterschap Groot Salland, wie zijn we wat doen we?

Petra Schep, Waterschap Groot Salland

Biologie van blauwalgen, toxines

Petra Visser, UVA

Pauze

Experimenten Blauwalgenbestrijding in Brabant (KRW-innovatiefonds

Guido Waajen, Waterschap Brabantse Delta

Lunch. Tijdens de lunch een korte 'excursie' naar de waterschapsvijver

Eveline Stegeman-Broos, WGS

Nieuwe item: de waterschapsvijver. Gezamenlijk oordeel? (à la Top Gear)

Guido Waajen, voorzitter PEHM

Blauwalgenbestrijding met waterstofperoxide

· Werkingsmechanismen

· Effecten (op korte en lange termijn)

· Neveneffecten

Bart Reeze, ARCADIS

Hans Matthijs en

Petra Visser UVA

Bestrijding blauwalgen met Ochromonas (goudalg)

· Werkingsmechanismen

· Effecten (op korte en lange termijn)

· Neveneffecten

Ellen van Donk, NIOO

Voorspelling drijflagen van blauwalgen (EWACS)

Jasper Stroom, Waternet

Presentatie boekje “Giftig groen”

Via Skype met Mike Lurling, Wageningen University

Rondje projecten (onder meer buitenlandexcursie)