Lezingen PEHM 11-03-08

Programma Platform Ecologisch Herstel Meren 11 maart 2008 bij WUR Wageningen.

10.00 uur: Opening/mededelingen Guido Waajen, Waterschap Brabantse Delta

10.05 uur: Effect van global change op de interactie tussen ondergedoken en drijvende waterplanten Jordie Netten, Wageningen University (WUR)

10.35 uur: De waterbodem als bezinkput Joop Harmsen WUR

11.00 uur: koffie/thee pauze

11.25 uur: Presentatie boek Van helder naar troebel ..... en weer terug Bas van der Wal, STOWA

11.30 uur: Veranderingen in chemie en diatomeeënsamenstelling van vennen door klimaatverandering, vermindering van atmosferische depositie en beheersmaatregelen (OBN) Herman van Dam, Adviseur Water en Natuur

12.00 uur: Bergse plassen: van troebel naar helder.... en nooit weer terug Tessa van der Wijngaart, STOWA

12.30 uur: lunch met rondleiding (WUR), bij terugkomst koffie en thee

14.00-15.30 Thema nieuwe plassen 4 * 15 minuten

14.00 uur: Waterkwaliteit Gaatskensplas Fred Kuipers, Waterschap Hollandse Delta

14.15 uur: Ontwikkeling van het Oldambtmeer Robert Boonstra, Waterschap Hunze en Aa’s

14.45 uur: Eendrachtspolder Marit Meier,  Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

15.00-15.30 uur: Discussie nieuwe plassen

15.30-16.00 uur: Rondje projecten