Lezingen PEHM 020409 Reeuwijk

Programma 1 en 2 april Platform Ecologisch Herstel Meren Reeuwijk

1 april Excursie

Boottocht over Reeuwijkse plassen onder leiding van John van Gemeren (gids, ecohydroloog) van de Watersnip

Diner

Discussie over praktijkervaringen naar aanleiding van de lezing Procedures en beleid versus voortgang en realisatie Mark Hensen (namens Waterschap Brabantse Delta)

2 april Platformdag

10.00 uur Opening door Guido Waajen, voorzitter platform

10.05-10.30 uur Uitvoeringsprogramma KRW Reeuwijkse plassen, Renier Koenraadt (Oranjewoud) en Bruce Michielsen (Waternet)

10.30- 11.00 uur Resultaten proef cyanobestrijding Rauwbraken Miquel Lurling (Wageningen Universiteit)

11.00- 11.30 uur Koffie met foto’s excursie

11.30-12.00 uur KRW-vegetatiemonitoring; representativiteit en aggregatie, Rob van de Haterd (bureau Waardenburg), met Dille Wielakker en Gerard ter Heerdt

12.00-12.30 uur Tien jaar waterplantenonderzoek in uiterwaardplassen langs de Rijn: wat kunnen we hiervan leren? Gerben van Geest (Deltares)

12.30-14.00 uur lunch met foto’s excursie

14.00-14.30 uur Belastingaanpak nutriënten, Sebastiaan Schep Witteveen en Bos

14.30-15.30 uur Hoe werken de KRW-nutriëntnormen in de praktijk? (anders!...), Joop van der Does en Maarten Ouboter (Waternet)

15.30-16.00 uur rondje projecten (Els De Roeck Pondscape, Harry Hosper LARRA, Lowie van Liere otters)