Jaar van de Ruimte on tour #4

"Samen nadenken over de ruimtelijke toekomst van Nederland". Dat is volgens Jeroen Niemans waar het om draait bij het Jaar van de Ruimte. Namens Platform 31 coördineert en ondersteunt hij de activiteiten die onder de vlag van dit themajaar plaatsvinden. Een voorbeeld zijn de regionale bijeenkomsten van het 'Jaar van de Ruimte on tour'. De vierde en laatste bijeenkomst hiervan is op 12 november in Rotterdam. Locatie Drijvend Paviljoen, Tillemakade 99, 3072 AX Rotterdam. De bijeenkomst begint om 12.30 uur en duurt tot 19.00 uur.

“Onder de noemer 'Jaar van de Ruimte on tour' maken we een rondreis door Nederland”, vertelt Niemans. “Daarbij bezoeken we steeds een locatie waar nu al op een innovatieve manier wordt gewerkt aan het Nederland van 2040. Met de deelnemers aan de bijeenkomsten praten we over toekomstige opgaven en perspectieven en destilleren we bouwstenen voor het Manifest 2040. In dit manifest willen we de belangrijkste opgaven, concrete acties en inrichtings- en organisatieprincipes opnemen, die nodig zijn voor een leefbaar en aantrekkelijk Nederland in 2040.”

“De 'tourbijeenkomsten' beginnen altijd met enkele inleidingen. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek aan zogeheten discussietafels. Daarbij proberen we echt de scherpte en spanning op te zoeken, onder andere door vraagstukken zo concreet mogelijk te maken. Wat doe je bijvoorbeeld als een nieuw veelbelovend initiatief op gespannen voet staat met bestaande regelgeving? Hoe komen samenwerkingspartners tot een gezamenlijke oplossing als het gemeenschappelijke belang botst met het eigen belang van een van de partners? En hoe zorg je dat slimme oplossingen die in projecten zijn opgedaan worden gedeeld en vaker worden toegepast?”

“Inmiddels hebben we drie inspirerende werkbijeenkomsten gehad, in Loppersum. Arnhem en Helmond, en binnenkort volgt de vierde en laatste bijeenkomst in Rotterdam. Op elke bijeenkomst staat een thema centraal. In Loppersum, het epicentrum van het Groninger aardbevingsgebied, debatteerden we over de transitie van de energievoorziening en de leefbaarheid van de regio. De bijeenkomst in Arnhem ging over de spanning tussen economische groei en de kwaliteit van de leefomgeving en de rol van de regio, en in Helmond stond de toekomst van onze voedselvoorziening centraal.”

“Niemans vervolgt: “Het thema van de bijeenkomst in Rotterdam op 12 november is water en ruimte. We zijn te gast in Rotterdam bij het team Water & Klimaat. Dit team bestaat uit de gemeente Rotterdam en de drie waterschappen die actief zijn in de stad, te weten het hoogheemraadschap van Delfland, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het waterschap Hollandse Delta.”

Tijdens de vierde werkbijeenkomst gaan we in op de Rotterdamse praktijk. Hoe verloopt de samenwerking? Wat gaat er goed, waar zitten pijnpunten en hoe worden die aangepakt? Hoe zorgen de vier partijen bij het maken van plannen voor echte 'gezamenlijkheid'? Ook zoomen we in op een aantal concrete lokale projecten. Hoe zijn bijvoorbeeld de Rotterdamse waterpleinen, de vele groene daken en waterbergingen tot stand gekomen? En op welke manier werken de vier partners aan een klimaatbestendige stad? Samen met de deelnemers gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. We hopen dat het net als de vorige drie keer een zinvolle bijeenkomst wordt met een prettige sfeer en goede inhoudelijke discussies.”

De vierde bijeenkomst van het 'Jaar van de Ruimte on tour' is op 12 november 2015 en vindt plaats in het Drijvend Paviljoen, Tillemakade 99, 3072 AX Rotterdam. De bijeenkomst begint om 12.30 uur en duurt tot 19.00 uur.