Netwerkdag Water en Ruimte

Dinsdag 17 maart 2015 vindt de netwerkdag Water en Ruimte plaats als onderdeel van het Jaar van de Ruimte.

De raakvlakken tussen water en ruimtelijke ordening staan deze dag centraal. Rijksadviseur Landschap en Water Eric Luiten zal zijn visie geven op de toekomst van Nederland, waterland. Hoe moet het landschap van onze kleinkinderen eruit gaan zien? Welke opgaven en sectoren kunnen of moeten worden gecombineerd? En wordt er ergens een plank misgeslagen? Ook zal worden gekeken naar de rol die water de afgelopen decennia in de ruimtelijke ordening heeft gespeeld. Hoe is dat terug te zien in stad en land en welke opgaven vloeien hieruit voort?
De bijeenkomst zal worden voorgezeten door David van Zelm van Eldik, die zowel thuis is in de waterwereld als de wereld van de RO. Hij werkte tot voor kort als directeur van het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering van het Deltaprogramma en is inmiddels projectleider van de Rijksomgevingsvisie. Het programma wordt de komende tijd verder vormgegeven. Daarbij staat voorop dat interactie en dynamiek rondom innovatieve en inspirerende praktijkvoorbeelden de kern vormen.

Meer informatie:

willem.heesen@platform31.nl