Jaar van de ruimte 2015

Burgers meer betrekken bij de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Dat is de missie van het 'Jaar van de Ruimte 2015'. De initiatiefnemers van dit maatschappelijke, politieke en professionele debat willen nieuwe initiatieven ontwikkelen voor de leefomgeving. Zij nodigen iedereen uit om zijn of haar visie te geven en mee te doen aan het debat.

Binnen de ruimtelijke ontwikkeling speelde de overheid lange tijd de hoofdrol. Vanaf de jaren negentig namen marktpartijen die rol over en sinds 2008 zijn de gebruikers van de ruimte de hoofdrolspelers. Ook de planningslogica is veranderd. Tot voor kort was deze gebaseerd op groei, inmiddels is voor een groot deel van Nederland stilstand of krimp het uitgangspunt geworden.

Fundamentele heroverweging

Nu grootschalige en integrale planning op veel plekken niet meer blijkt te werken, komen allerlei kleinschalige initiatieven op. Denk aan wijkenergiecorporaties, buurtondernemingen, gebiedsfondsen, stadslandbouw, ecologisch zelfbeheer, duurzaamheid en nabuurschap. Tegelijkertijd staan we voor deels nieuwe, ruimtelijke opgaven. Hoe kunnen we onze steden vernieuwen en de bereikbaarheid verbeteren? Hoe gaan we om met demografische krimp? En hoe verduurzamen we energiebronnen, spelen we in op klimaatverandering accommoderen en waarborgen we een gezonde leefomgeving? Allemaal opgaven die om een fundamentele heroverweging vragen van de manier waarop we met de ruimte in Nederland omgaan. In 1988 bij de presentatie van de Vierde Nota was de boodschap '2015, daar wordt nu aan gewerkt'. De vraag is nu '2040, hoe wordt daar aan gewerkt?'.

Ruimtelijke toekomst

Om die vraag te beantwoorden organiseren de initiatiefnemers van het 'Jaar van de Ruimte' een langlopend maatschappelijk, politiek en professioneel debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Hun streven is om zoveel mogelijk personen en organisaties enthousiast te maken om hieraan mee te doen en te zorgen dat het debat overal op alle niveaus gevoerd wordt. De aftrap is gepland op 15 januari 2015 in de Beurs van Berlage in Amsterdam en op 15 december 2015 wordt het debatjaar afgesloten.

Kennisbasis

De afgelopen tijd is er al het nodige gebeurd. Zo is hard gewerkt aan het versterken van de kennisbasis. Daarvoor is zowel terug als vooruit gekeken met met oog voor grote en kleine projecten en hun betekenis voor Nederland. Hoe is bijvoorbeeld het Nederland waar we nu doorheen wandelen, rijden en fietsen ontstaan? Wie hebben er vormgegeven aan het Nederland zoals dat er nu ligt? En wie maakt Nederland in de toekomst? En wat zijn dan de ruimtelijke opgaven waaraan we moeten werken? Verder is al veel energie gestoken in de versterking van netwerken door mensen en organisaties binnen en buiten de ruimtelijke ordening met elkaar te verbinden en het debat op scherp te zetten.

Aanhaken

Voor belangstellenden zijn er grofweg drie manieren om aan te haken bij het 'Jaar van de ruimte. Ze kunnen hun adhesie betuigen en uitspreken dat ze de missie van het Jaar van de Ruimte ondersteunen. De tweede optie is sponsoring en de derde meedoen met een concrete activiteit rond de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

Meer informatie: www.wiemaaktnederland.nl