Gouden tips voor water- en RO-professionals

Sinds ongeveer tweeënhalf jaar zijn er vier regionale leergemeenschappen Water en Ruimte. Binnen deze gemeenschappen delen water- en RO-professionals hun kennis en praktijkervaringen en bespreken ze hoe de onderlinge samenwerking kan worden verbeterd. Elke bijeenkomst levert een aantal bruikbare tips op.

Voor alle tips van de verschillende leergemeenschappen gaat u naar Water en Ruimteberichten. De gouden tips kunt u in de downloads vinden op slide 5 "De Gouden Tip".

Zo werd op de bijeenkomst van de leergemeenschap Zuid de vraag gesteld hoe gemeenten en waterschappen burgers kunnen stimuleren om mee te werken aan klimaatbestendige steden. Dat leidde tot de volgende tip:

Begin klein en maak duidelijk wat klimaatbestendigheid inhoudt, welke problemen je kunt aanpakken en hoe burgers kunnen bijdragen

Via deze weg kun je burgers stimuleren om mee te werken aan een klimaatbestendige stad. Kom niet direct met oplossingen, maar schets eerst de opgave waar gemeente en waterschap samen met de omgeving voor staan. Aangezien individueel handelen niet individueel profijt oplevert, kan het goed zijn om een economische prikkel te bedenken. Geef burgers die een vegetatiedak nemen bijvoorbeeld subsidie of een korting op de rioolheffing.

Tijdens de bijeenkomst van leergemeenschap Oost kwam Rosemarie Merz, lid van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, met een meer generieke tip:

Doe als een OEN

“In eerste instantie lijkt het een vreemd advies, maar zelf vond ik deze tip erg verhelderend”, aldus Merz. “Ik kreeg deze tip van een projectleider en probeer hem sindsdien zoveel mogelijk toe te passen. Hij zei 'als je een planproces ingaat moet je dat doen als een OEN'. Hij bedoelde daarmee dat je de situatie het beste open, eerlijk en nieuwsgierig tegemoet kunt treden, omdat je daarmee het meeste bereikt. Sta open voor andere meningen, wees eerlijk over je motieven en bied ruimte voor nieuwe oplossingen.”

Naar aanleiding van een discussie bij de leergemeenschap West over het wel of niet betrekken van de burgers bij projecten hield Trudes Heems, onderzoeker bij de TU Delft, een pleidooi om als overheid niet bang te zijn voor participatie:

Benut kennis van burgers en laat ze echt participeren

Heems constateert dat veel overheden terughoudend zijn met het betrekken van burgers bij projecten. Volgens haar komt dit vaak voort uit onterechte beeldvorming. Zo is participatie voor velen een synoniem voor inspraak. En inspraak roept het negatieve beeld op van lastige burgers die bezwaren maken, waardoor projecten vertraging oplopen of zelfs niet kunnen doorgaan. Heems is ervan overtuigd dat participatie op een positieve manier kan worden ingevuld: “Beschouw burgers niet als onwetende lastige personen. Laat ze niet pas achteraf een oordeel geven, maar betrek ze in een vroege fase van je planvorming. Geef aan dat je hun kennis graag wilt benutten en vertel ze duidelijk waar ze wel en niet invloed op hebben. Je krijgt namelijk betere plannen als je naar burgers luistert en ze ruimte geeft om hun ideeën en wensen in te brengen.”