Symposium ‘Digitaal kennisportaal voor een klimaatbestendige en waterrobuuste stad’

Op 24 juni organiseert Kennis voor Klimaat samen met het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Stichting Climate Adaptation Services een symposium over een digitaal kennisportaal dat door professionals van regionale overheden gebruikt kan worden om gemeenten klimaatbestendig en waterrobuust te maken.

Meer informatie binnenkort op www.kennisvoorklimaat.nl/agenda

Kennis voor Klimaat is een onderzoeksprogramma waarin onderzoekers samen met overheden en het bedrijfsleven kennis, instrumenten en diensten ontwikkelen die nodig zijn om Nederland klimaatbestendig te maken.