Algemeen overleg (AO) Ruimte op 16 april

Op 16 april 2014 vond het algemeen overleg Ruimte plaats in de Tweede Kamer. Hier wisselden de commissies Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken met de ministers Schultz van Haegen en Plasterk van gedachten over het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. Thema's als grondbeleid, Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de rol van provincie en gemeente kwamen hier aan de orde.

Minister Schultz van Haegen werd door de commissies uitgedaagd haar visie op de ruimtelijke ordening van de toekomst te geven. Schultz van Haegen: “Het adagium blijft: decentraal tenzij en hiermee zet ik de lijn van mijn voorgangster Dekker voort. Daar waar economische en demografische ontwikkelingen tussen regio’s steeds meer verschillen, is ook steeds meer maatwerk nodig. In het kader van de nieuwe Omgevingswet zal ik de bruikbaarheid van het instrumentarium voor decentrale overheden verder vergroten en waar nodig uitbreiden”.

Het verslag van het AO is terug te lezen via deze link naar de site van de Tweede Kamer.