Nieuwe coördinatiegroep Water en Ruimte wil initiatieven met elkaar verbinden

In de zomer is de Landelijke Werkgroep Watertoets van het toneel verdwenen. Na twaalf jaar en drie evaluaties blijkt dat het instrument ver genoeg is ontwikkeld en geïmplementeerd. Landelijke regie daarop is niet meer nodig. De verantwoordelijkheid voor de verdere verbetering van de uitvoeringspraktijk van het watertoetsproces is belegd bij de waterschappen en Rijkswaterstaat. Om dit gat te vullen hebben een aantal partijen de ‘coördinatiegroep Ruimte en Water' in het leven geroepen. Deze partijen willen regionale initiatieven op het vlak van waterbeheer en ruimtelijke ordening met elkaar verbinden. Waar mogelijk willen ze ook de schakel zijn tussen de regio en ‘Den Haag'.

Reinier Romein, beleidsadviseur bij de Unie van Waterschappen, vertelt dat de coördinatiegroep in eerste instantie ontstaan is om de leergemeenschappen Water en Ruimte in leven te houden. "Er zijn meerdere partijen die geld in deze leergemeenschappen steken. Naast de Unie van Waterschappen, zijn dat ook Rijkswaterstaat en het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Om het opdrachtgeverschap voor de leergemeenschappen goed aan te sturen, zijn we in eerste instantie bij elkaar gaan zitten. We vinden het belangrijk dat deze leergemeenschappen door gaan."

Verbreding
Met het stoppen van de Landelijke Werkgroep Watertoets en daarnaast ook het Actieprogramma Water en Ruimte, werd er toch een soort van ‘leegte' ervaren. Romein: "Om dat gat te vullen, hebben we er ook een vertegenwoordiger van een gemeente en van een provincie bij gehaald. Partijen die bij het onderwerp meer hebben met het thema ‘ruimte'. Met deze coordinatiegroep willen we vooral initiatieven op het gebied van water en ruimte met elkaar verbinden. Op dit moment zijn dat er heel wat, maar zonder een goede afstemming, is het resultaat daarvan sub-optimaal."

Taken
De coördinatiegroep is in feite ‘van onderop' ontstaan, in tegenstelling tot de Landelijke Werkgroep Watertoets, die werd aangestuurd vanuit het Nationaal Bestuurlijk Koepeloverleg en een meer formeel karakter had. Romijn merkt dat er enthousiasme en energie in de groep zit, maar dat het ook wel zoeken is naar de rol van de nieuwe coördinatiegroep. "In de eerste bijeenkomsten was het vooral een kwestie van snuffelen en zoeken naar onze rol. In dat proces hebben we helder gekregen dat we vooral geen vergaderclub willen zijn, maar concreet het gedachtegoed van de watertoets en het Actieprogramma Water en Ruimte verder willen brengen."

Meer informatie op http://www.waterenruimte.nl/