Bewoners van Weert denken mee over afkoppelen

Riool- en hemelwater afkoppelen heeft in stedelijk gebied heel wat voeten in de aarde. In Weert hebben bewoners vanaf het begin meegedacht over het ontwerp en de uitvoering. Het resultaat is een schone stadsbeek én een mooiere wijk. Susanne Eurlings, projectleider Projectontwikkeling van de gemeente Weert, legt uit hoe dat zo gekomen is.

Houtstraatlossing WeertIn 2010 besloot de gemeente Weert in te zetten op actieve participatie van burgers bij nieuwe ontwikkelingen. "Op dat moment speelden twee projecten die veel communicatie zouden vergen", vertelt Eurlings. "Een daarvan was de afkoppeling van de Houtstraatlossing: een beek die dwars door de binnenstad van Weert stroomt. Bij veel regen stroomt rioleringswater in deze beek, waardoor omwonenden regelmatig last hebben van ratten en muggen."

Enorme koker

De oplossing is een enorme koker die parallel aan de beek komt te liggen. Dit gevaarte van 3,5×1,5 meter komt onder een weg te liggen. "Het was duidelijk dat het werk veel overlast zou geven voor omwonenden", aldus Eurlings. "Daarom zijn we meteen in gesprek gegaan. Op de eerste informatieavond hadden we nog geen enkel plan voor de inrichting. We hebben aan de bewoners verteld waarom we die koker wilden aanbrengen. De deskundige van het waterschap heeft uitgelegd aan welke eisen de beek moet voldoen."

Monumentale bomen

Eurlings: "Vervolgens hebben we gevraagd: ‘wat willen jullie ervoor terug?' Ze wilden de beek beter kunnen zien en een parkje langs de beek. De straten waar de koker onder komt zijn vrij breed en er wordt hard gereden. De bewoners vroegen de straten anders in te richten, om de rijsnelheid te beperken. Die ideeën hebben we verwerkt in het plan. Er komt inderdaad een parkje, met behoud van de monumentale bomen die daar al staan. We maken de stoepen breder en leggen parkeervakken en vrij liggende fietspaden aan. Zo wordt de weg smaller en veiliger."

Verloting

De gemeente wil ook graag het hemelwater van bestaande gebouwen in de stad afkoppelen, maar kan dat niet afdwingen. Eurlings vertelt hoe dit langs de Houtstraatlossing toch lijkt te lukken. "We hebben de aannemer gevraagd omwonenden te stimuleren om mee te werken aan het afkoppelen van hun huizen. De aannemer verloot drie zonnecollectoren onder de deelnemers en geeft iedere deelnemer een set spaarlampen cadeau. Bijna iedereen doet tot nu toe mee. Mensen gaan erover nadenken en vinden het zonde dat schoon water naar de zuivering gaat."

Feestje

Tijdens het hele proces heeft een kernteam van zo'n vijftien bewoners actief meegedacht. "Op de eerste informatiebijeenkomst heb ik gevraagd wie mee wilde doen. Het kernteam heeft getoetst of de ideeën goed in het uiteindelijke plan zijn verwerkt. Nu de uitvoering is begonnen, let het kernteam op signalen uit de wijk. Als er iets dreigt mis te gaan, geven zij het onmiddellijk door aan de aannemer. Ik hoop dat we over een jaar een feestje vieren bij de opening van het park en zeggen dat we het met z'n allen goed hebben gedaan."

Kijk voor meer informatie op http://www.houtstraatlossing.nl/